Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 182 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Boonstra
Sipke Hof
Rinze Jager
Jan Post
Klaas Hoogenberg
Jan Duin
Hendrik Betten
Klaas Schurer

Adres: Oosterwolde 106 = 141 (vervolgkaart)

Gecontroleerd