Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 184 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Auke Bergsma
Anske Siderius

Adres: Oosterwolde 107 =142

Gecontroleerd