Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 185 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje van der Wey
Martje Tjassing (zuster)

Adres: Oosterwolde 109 = 144

Gecontroleerd