Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 186 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Post
NN (wed. Johannes Hofstra)
Jan Koopmans

Adres: Oosterwolde 110 = 145

Gecontroleerd