Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 187 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sjoerd Haanstra

Adres: Oosterwolde 112 = 147

Gecontroleerd