Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 192 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jisk Heida

Adres: Oosterwolde 120 = 151

Gecontroleerd