Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 204 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Eltje Duursma (wed. Benjamin Hes / schoonzuster)
Rinskje van der Ploeg (huishoudster)

Adres: Oosterwolde 126aII = 163 (Snellingerdijk 12)

Gecontroleerd