Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 205 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Hendrik Schaafstra
Kleis Helfferich
Hendrik Annes Swart
Henri Scheffer
Harm Veeninga
Jantje Tuiten
Jantje Tuiten (nicht)
Ebbing Kiestra (opzichter)

Adres: Oosterwolde 79

Gecontroleerd