Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 207 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Oeds de Vos (zoon)
Jetske Kootstra (schoondochter)
Frederik de Vos (kleinzoon)

Adres: Oosterwolde 126a = 167 (Snellingerdijk 4

Gecontroleerd