Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 208 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Richard Dettmeyer
Jan Anthonie Ottignon
Klaas Lambertus Jager
Tjalke Faber
Evert Gerardus van der Peijl ? (achternaam nakijken)
Pieter Freerk Broescher ? (achternaam nakijken)
Eliza A. Rutgers
Pieter van den Boom

Adres: Oosterwolde 167a (Staionsstraat 32)

Naam:
achternaam  tussenvoegsel(s)  voorna(a)m(en) opmerkingen:

 Er zijn wel niet meer namen in te voeren  

Nog niet gecontroleerd

Instructies voor het invullen

achternaam
De familienaam/achternaam van de bewoner(s). Ook dubbele familienamen moeten in dit veld worden ingevoerd.

tussenvoegsel(s)
Hier invullen: van, van der, t, enz. Ook tussenvoegsels van buitenlandse namen zoals: di, la.

voorna(a)m(en)
Vermelde voorna(a)m(en) kunnen hier worden ingevuld. Daarnaast moeten in dit veld ook eventuele patroniemen worden opgenomen. Een patroniem is een verwijzing naar de voornaam van de vader gevolgd door een 's'. Pieter Jans, Pieter de zoon van Jan. In de loop van de 20e eeuw neemt dit gebruik af.

Opmerkingen
In dit veld kunnen opvallende zaken/gegevens uit de woningkaarten worden opgenomen. Maar ook zaken die onduidelijk zijn en die eventueel moeten worden nagekeken. Indien in de woningkaart staat: wed. Anne de Boer, Margjen Schurer, dan kan deze laatste naam (Margjen Schurer) in de velden voor achternaam, tussenvoegsel en voornaam en de eerste naam (Wed. Anne de Boer) met de opmerking wed. in het veld opmerkingen.