Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 209 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Thomas Oosterloo (fotograaf)
Wilhelmus Johannes Coenen (fotograaf)
Klaas Sepp
Eugenius van der Hoek (fotograaf)
Eugenius van der Hoek (fotograaf)

Adres: Oosterwolde 167a (Stationsstraat 32)

Gecontroleerd