Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 223 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Alberdina Hogeveen (wed. Johannes Gerard Gräler)

Jitse Woudstra
Jantje Gräler (wed. Jan van Es)
Andries Kornelis Groenewoud

Adres: Oosterwolde 130 = 172 (Stationsstr. 22)

Gecontroleerd