Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 232 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Hofstra
Cornelis Jacob van der Molen

Adres: Oosterwolde 137 = 180 (Stationsstraat 6)

Gecontroleerd