Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 235 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albertje Jansma
Wiebe van der Mei
Lubbert Winters
Arjen Biesma
Harmina Ringnalda
Sijke de Vries
Frederika Maria van der Wal
Antje Zondervan

Adres: Oosterwolde 139 = 182 (Stationsstraat 1)

Gecontroleerd