Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 242 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Koendert Noorman (abusievelijk doorgehaald)
Kornelis Koenen
Jan Lenstra
Neeltje de Boer
Hinko de Boer
Wietske de Vries
Harm Lenstra
Hylke Franke

Adres: Oosterwolde 143 = 187 (Nanningaweg 6) (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd