Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 243 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Oldersma
Diemer Pool
Geeske Hoogeveen
Lammert Dijkstra
Alle Pool
Baukje Postma
Peter Johannes Cornelis Maria van Vroonh?oen
Kornelis Walda
Peter Johannes Cornelis Maria van Vroonhoven (correctie achternaam)

Adres: Oosterwolde 143 = 187 (Nanningaweg 6) (1e vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd