Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 246 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wilhelmina Doller (zie persoonskaart)
Riksien Wolbers
Freerk van der Velde
Anne Jacoba Caeserine Doller (dienstbode)
Jantje Vries (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 187 (Nanningaweg 6) (4e vervolgkaart Albertus Hoeksma)

Gecontroleerd