Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 249 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske van Hes
Jeltje Oosterbaan
Trijntje de Jong
Geertje Dijkstra
Albertje Koopmans (schoonzuster)
Elisabeth Koopmans (dienstbode)
Frans Izaak Hes (neef)
Jantje Vries (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 145 = 189 (Nanningaweg 8) (vervolgkaart)

Gecontroleerd