Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 255 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan de Jong
Harmke Dijkstra
Antje Veldkamp
Hendrik Hoogenberg
Geertje Stelma
Naeaentske Zwerver
Hendrikje Siegersma
Jan de Vries

Adres: Oosterwolde 149 = 194 (zie vervolgkaart) (vervallen, afgebroken)

Gecontroleerd