Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 256 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Nolles
Jan de Jong
Eepkje Spek
Rink van der Mei
Jan Haanstra

Adres: Oosterwolde 149 = 194 (vervolgkaart) (vervallen, afgebroken)

Gecontroleerd