Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 277 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Tjassing

Adres: Oosterwolde 206a

Gecontroleerd