Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 289 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lammigje Wemer (wed. Siebren Faber)
Geertien J. van der Weij (schoonmoeder / wed. J.J. Post)

Adres: Oosterwolde 172 = 215

Gecontroleerd