Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 303 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sijbrand Koopmans
Klaas van Dalen (vader)
Antje Westra (moeder)
Jan de Jong (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 167 = 229

Gecontroleerd