Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 320 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marten Zijlstra (boerenknecht)
Jan Tiesinga
Pieter van der Werf (boerenknecht)
Jetske Lamsma (dienstbode)
Egge Oldenziel (boerenknecht)
Jantje de Haan (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 239a

Gecontroleerd