Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 322 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Hendrik Sloot
Lykel Jonkman
Jan van der Heide
Tjerk Boonstra
Jan Menger
Johannes Schurer
Jan Menger
Pieter Kootstra

Adres: Oosterwolde 179 = 242 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd