Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 326 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Henri Trul
Hans van der Wal
Jan Bosma (boerenknecht)
Marten van der Heide (boerenknecht)
Hans van der Wal
Tietje Groen (schoonmoeder / wed. Wietze Mulder)
Jelle de Boer (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 244 (vervolgkaart)

Gecontroleerd