Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 337 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Tietje Veensma (wed. Willem Jans Dijkstra)

Adres: Oosterwolde 191 = 254

Gecontroleerd