Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 350 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wieger Hielkema
Jan Stelling
Hidde Sikkes

Adres: Oosterwolde 196III = 263 (Weemeweg 74)

Gecontroleerd