Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 351 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hidde Sikkes

Adres: Oosterwolde 263a (Weemeweg 72)

Gecontroleerd