Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 353 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske Woudstra (wed. Addeke Dolving)
Yntze Ruiter
Roel Bouma
Jacob Kuipers

Adres: Oosterwolde 196aI = 265 (Weemeweg 68)

Gecontroleerd