Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 354 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ybele Bruinsma
Ybele Bruinsma (chauffeur / gehuwd met Albertje de Jong)
Jong de Albertje (gehuwd met Ybele Bruinsma)
Aaltje Johantje Bruinsma (zonder)
Albertje de Jong (wed. Ybele Bruinsma / zonder)
Ybele Bruinsma

Adres: Oosterwolde 196a = 266 (Weemeweg 66)

Gecontroleerd