Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 363 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit Klooster
Pieter Douwe de Vries

Adres: Oosterwolde 196g = 274 (Weemeweg 50)

Gecontroleerd