Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 371 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Thomas Brouwer
Jantje Hoogendijk (schoonmoeder / wed. R. Wapstra)
Trijntje van Veen

Adres: Oosterwolde 199 = 282 (Weemeweg 34)

Gecontroleerd