Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 372 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Cornelis Jacob van der Molen
Aaltje Wind
Johannes Roukema
Thomas de Jong

Adres: Oosterwolde 200 = 283 (Weemeweg 32)

Gecontroleerd