Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 377 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Joukje Hoogeveen

Adres: Oosterwolde 205 = 288 (Weemeweg 22)

Gecontroleerd