Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 378 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Joukje Hoogeveen

Adres: Oosterwolde 206 = 289 (Weemeweg 20)

Gecontroleerd