Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 380 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jitse Woudstra
Thijs Merkuur
Riemer Roukema

Adres: Oosterwolde 208 = 291 (Weemeweg 16)

Gecontroleerd