Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 384 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sake Hoekstra
Pieter Rienk de Vries
Roelof van der Woude
Gerrit de Heij

Adres: Oosterwolde 209 = 293 (Weemeweg 8) (vervolgkaart)

Gecontroleerd