Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 393 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Jan Hedders
(Grietje Jansen)
Sietze van der Leeuw
Douwe de Vries
Siebe Oosterloo

Adres: Oosterwolde 217 = 301 (Weemeweg 7)

Nog niet gecontroleerd