Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 402 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: kornelis Walda
Harm Krikke
Lambert Wijshake
Anne Mulder

Adres: Oosterwolde 221a = 310 (Weemeweg 31)

Nog niet gecontroleerd