Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 414 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje Bos
Jeltje van den Bos
Epkje van der Veen
Jeltje van der Ley
Epkje van der Veen
Jeltje de Vries
Engeltje Mulder (dienstbode)
Otje Oosterhof (dienstbode)
Engeltje Mulder (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 225a = 319 (zie vervolging)

Nog niet gecontroleerd