Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 417 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anke Haanstra (schoonmoeder)
wed, Hendrik de Vegt

Adres: Oosterwolde 227 = 321 (Quadoelenweg 26)

Nog niet gecontroleerd