Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 418 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Luitzen Madhuizen (zwager)
Grietje B. Eizinga (wed. Luitzen Piers Madhuizen grootmoeder der vrouw)
Luitzen Madhuizen (kleinzoon)

Adres: Oosterwolde 227I = 322 (Quadoelenweg 25)

Nog niet gecontroleerd