Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 425 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tina Alarda Madhuizen
Anna Jantina Westerbeek
Dirkje van der Meulen
Antje Vos (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 228a = 329 (Quadoelenweg 18)

Nog niet gecontroleerd