Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 428 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje Maria Veensma
Jantje Maria Veensma
Stijntje Bethlehem (zuster)

Adres: Oosterwolde 231 = 332 (Quadoelenweg 15)

Nog niet gecontroleerd