Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 451 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geertje Zandstra
Lambert Hof
Tjeerd Rinsma

Adres: Oosterwolde 245 = 349 ('t Oost 3)

Nog niet gecontroleerd