Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 452 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje Koornstra
wed. Tj. van der Werff

Adres: Oosterwolde 350 ('t Oost 5)

Nog niet gecontroleerd