Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 468 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Freerk Spek
Trijntje Tjassing (kleindochter)

Adres: Oosterwolde 260 = 365 (Kuipenstreek8)

Nog niet gecontroleerd