Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 470 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Roelof Hoogenberg
(Jantje Witvoet)
Marten Veensma

Adres: Oosterwolde 261 366 (Kuipenstreek 1)

Nog niet gecontroleerd