Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 474 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Berend Adolfs Visser
Aafje Teijes Betten
Teije Visser

Adres: Oosterwolde 263 = 370

Nog niet gecontroleerd